rhy.fi
SRVA -toiminta

Suurriistavirka-apu – SRVA

Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin tai hätäkeskuksen antamalla virka-apupyynnöllä. Nimetyt yhteyshenkilömme vastaanottavat virka-apupyynnön ja huolehtivat toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta.

SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua