rhy.fi
Kenneltoiminta

Metsästys ja koirankasvatus liittyvät läheisesti yhteen. Koiran avulla tapahtuva metsästys ei rajoitu ainoastaan ajavalla koiralla tapahtuvaan metsästykseen vaan koiraa käytetään myös luolametsästykseen, linnustukseen sekä hirvieläinten metsästykseen.

Seuran kenneltoiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia kotialueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Seura myöntää metsästysmaastoja aktiivisesti koetoiminnan järjestämiseen. Seuran jäsenet myös itse osallistuvat omistamiensa koirien kanssa koirakokeisiin.

                                                               

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua